O PEMG-Slovakia

PEMG-Slovakia je nezávislý partner pre finančné služby so sídlom v Banskej Bystrici. S jedným z našich európskych partnerov, PEMG-Slovakia pôsobí na základe povolenia Národnej banky Slovenska a licencie od Úradu pre finančné trhy (AFM) v Amsterdame.

PEMG-Slovakia pracuje na základe žiadosti súkromných a inštitucionálnych investorov. Pre našich partnerov stanovujeme vysoké štandardy. Robíme to preto, aby sme našich klientov obslúžili na najvyššej  možnej úrovni. Náš personálny servis, znalosť medzinárodného trhu a presné správy sú často dôvodom, prečo sa naši klienti rozhodnú spravovať ich portfóliá prostredníctvom našich partnerov. Je to sčasti vďaka komunikácii a prehľadnosti mesačných správ poskytovaných vám ako klientovi. Spolu s našimi partnermi pracujeme rýchlo a efektívne reagujeme na vývoje na trhu v záujme vás ako nášho klienta.

Prečo PEMG-Slovakia
PEMG-Slovakia hľadá najlepšie príležitosti pre súkromných a inštitucionálnych investorov. Cieľom je poskytnúť najlepšie (medzinárodné) investičné príležitosti a hľadať spôsoby na ich uplatnenie. Je to vďaka našim (medzinárodným) špecialistom rôznych obchodných domoch, ktoré priamo spolupracujú s našimi partnermi. Kľúčom k vášmu úspechu je vysoká kvalita našich ponúk a služieb.

Čo je PEMG-Slovakia
Ponúkame najnovšie informácie a správy o finančných trhoch a môžeme vám ich poskytnúť priamo podľa vášho želania. PEMG-Slovakia sa v súčasnosti zameriava na všetky finančné nástroje v termínovaných obchodoch a opciách so zapojením európskych a amerických búrz cenných papierov. Poskytujeme komplexný rozsah finančných produktov so zodpovedajúcimi službami. Spolu s vami a vaším poradcom (obchodníkom) sa PEMG-Slovakia pozrie na vhodnú stratégiu, ktorá zodpovedá vašim požiadavkám. Či ste skúsený investor alebo ste len práve vykročili do sveta alternatívnych investícií, kľúčom k vášmu úspechu je vysoká kvalita našich ponúk a služieb. Naši partneri ponúkajú z hľadiska investícií a transakcií vyúčtovanie a profesionálnu sprostredkovateľskú podporu príkazov na Komodity, Meny, Termínované obchody, Cenné papiere, atď. Prostredníctvom našich partnerov si môžete otvoriť súkromný účet, ktorý môžete spravovať.
Najbezpečnejším a najtransparentnejším spôsobom budovania kapacity je rýchlosť a komunikácia. Zabezpečíme, aby komunikačná linka od vás k obchodníkovi prebehla čo najrýchlejšie.

Na rozdiel od banky:
• Nezávislosť pri skúmaní trhových príležitostí a ich využití
• Aktívna správa s odbornými špecialistami
• Dostupnosť pre skúseného(ých) / neskúseného(ých) investor(ov)
• Flexibilita vstúpiť a vystúpiť kedykoľvek chcete.
• Prístup mimo úradných hodín.